PROFESJONALNE MATERIAŁY LUTOWNICZE

Polityka prywatności

RODO

Polityka prywatności ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYŃSKI I S-KA   UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  zapewnia przetwarzanie danych osobowych w spółce w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

1. Co to są dane osobowe? „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Co to jest przetwarzanie danych osobowych? „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Pojęcie Administratora danych. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

4. Co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Kiedy obowiązuje Polityka Prywatności? Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI  I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

6. Kto ma dostęp do Twoich danych? Dostęp do danych osobowych w  ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 7. Jak długo przetwarzamy Twoje dane. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane. Miej jednak na uwadze, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych, rachunkowych czy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 8. Twoje prawa. Pamiętaj, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Spółki.

 9. Przetwarzanie automatyczne. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

10. Cookies. Możemy też, w ograniczonym zakresie, zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, które znajdują się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.

 11. Dane kontaktowe. Pamiętaj, że w przypadku pytań zawsze możesz się do nas zwrócić. ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  UL.LANGIEWICZA 31                         35-113 RZESZÓW  Tel: (17) 856-57-11  E-mail: zatechs@zatechs.com

 

Regulamin Cookies

Polityka dotycząca Ciasteczek

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.

Co to są ciasteczka?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy ciasteczek?

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

 

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

W Serwisie mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Te pierwsze są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

”Niezbędne” - pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Jak wyłączyć cookies? 

Aby wyłączyć obsługę ciasteczek (cookies) w przeglądarce należy wykonać opisane poniżej czynności z uwzględnieniem używanej przeglądarki:


Google Chrome:

W prawym górnym rogu klikamy w symbol ustawień

  

W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”. W otwartym oknie na samym dole będzie przycisk „Pokaż ustawienia zaawansowane”. Wówczas pojawi się kilka dodatkowych pozycji. Klikamy w link „Ustawienia treści” w polu „Prywatność”.

  

W otwartym nowym oknie wybieramy opcję „Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn”.

  

Możemy też wcisnąć przycisk „Wszystkie pliki cookie i dane witryn” i w otwartym oknie kliknąć „Usuń wszystkie” – to usunie wszystkie dotychczas zapisane na komputerze pliki cookies.

 

Można też zablokować obsługę ciasteczek na określonej witrynie. W tym celu w powyżej przedstawionym zrzucie ekranu pozostawiamy zaznaczoną opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”, ale klikamy w przycisk „Zarządzaj wyjątkami”. W nowo otwartym oknie wpisujemy kluczową część adresu witryny (np. „adreswitryny” dla „adreswitryny.com”) i wybieramy opcję „blokuj”, po czym klikamy przycisk gotowe.

  

 

Microsoft Internet Explorer

W najnowszych odsłonach przeglądarki Microsoft Internet Explorer domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu opcję „Narzędzia”, a z otwartego menu ostatnią pozycję „Opcje internetowe”:

  

Po zatwierdzeniu w otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, a później klikamy w przycisk „Zaawansowane”.

  

W otwartym okienku zaznaczamy wszystkie opcje tak jak zostało to pokazane na poniższym zrzucie ekranu:

  

Można też wykasować wszystkie dotychczas zapisane dane witryn. W tym celu w otwartym wcześniej oknie „Ustawienia internetowe” klikamy w zakładkę „Ogólne” i tam wybieramy opcję „Usuń” wskazaną na poniższym zrzucie ekranu:

  

W nowo otwartym oknie zaznaczamy opcje tak jak na poniżej przedstawiono i klikamy w „Usuń”.

  

Zaznaczona opcja „Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web” pozwala na zachowanie danych witryn, które mamy wpisane w zakładce „Ulubione”. Jeśli jej nie odznaczymy ciasteczka nie zostaną usunięte ze wszystkich witryn.

 

Mozilla Firefox 

W najnowszych odsłonach przeglądarki Mozilla Firefox domyślnie schowany jest pasek menu. Aby go otworzyć należy wcisnąć lewy klawisz Alt lub F10 i wybieramy z menu pozycję „Narzędzia”, a tam „Opcje”:

  

W otwartym oknie wybieramy zakładkę „Prywatność”, i zmieniamy opcje widoczną pod nazwą „Program Firefox:” którą zmieniamy na „będzie używał ustawień użytkownika”, tak jak zostało to pokazane poniżej:

   

 

Nieco niżej odznaczamy opcję „Akceptuj ciasteczka”. Po tych zabiegach klikamy w przycisk OK.

 

Możemy też pozostawić włączoną opcję „Akceptuj ciasteczka” ale zablokować je na konkretnej witrynie. W tym celu Klikamy w przycisk „Wyjątki” widoczny na powyższym zrzucie ekranu i w nowo otwartym oknie uzupełniamy adres witryny i klikamy w przycisk „Blokuj”.

  

Można też wyczyścić wszystkie dotychczas zgromadzone ciasteczka. W tym celu w głównym menu (po wciśnięciu F10 lub lewego klawisza Alt) wybieramy ponownie „Narzędzia”, a tam „Wyczyść historię przeglądania”.

  

W nowo otwartym oknie wybieramy „wszystko” w polu „Okres do wyczyszczenia” oraz zaznaczamy opcję „Ciasteczka” odznaczając pozostałe pola, tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

  

 

Wybór zatwierdzamy przyciskiem „OK”.

 

Opera 

W przeglądarce Opera klikamy w przycisk „Opera” znajdujący się w lewym górnym rogu okna przeglądarki lub wciskamy lewy klawisz Alt. W otwartym menu wybieramy opcję „Ustawienia”, a później „Preferencje…”,

 

wybieramy zakładkę „Zaawansowane”, a później z listy zamieszczone w lewej części okna wybieramy „Ciasteczka”.

Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” i klikamy w przycisk „OK”

 

 

Możemy też wyczyścić wszystkie dotychczas zebrane ciasteczka wybierając opcję „Zarządzaj ciasteczkami” w powyżej zamieszczonym zrzucie ekranu. W nowo otwartym oknie należy konsekwentnie klikać w przycisk „Usuń” dla każdej pozycji.


Jurgen Armack GCE CFH MASTER Sievert Express VANDER